Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra webbplatser eller tjänster godkänner du vår användning av cookies Läs mer.

SjälvtestSjälvtest24h24hSpelpausSpelpausSpelgränserSpelgränser
Casino SE

Användarvillkor

18+

Version 1.3, daterad 2021-09-07

1. Allmänt

1.1. Dessa användarvillkor (hädanefter ”villkoren”) reglerar användningen av de spel som tillhandahålls genom www.NYspins.com, VoodooDreams.com och Duelz.com, som tillhör SuprPlay (hädanefter ”webbplatsen” eller ”webbplatserna”). Dessa villkor, SupPlays integritets- och cookiepolicy, spelreglerna och alla eventuella dokument som det uttryckligen hänvisas till i dem utgör avtalet mellan SuprPlay och slutanvändaren och styr deras kontraktsmässiga relation. Du ansvarar för att läsa igenom dessa villkor noggrant och se till att du förstår dem. Om du inte godkänner dessa användarvillkor ska du avstå från att använda webbplatserna och de tjänster som görs tillgängliga på webbplatserna.

1.2. SuprPlay Limited är ett företag som styrs av lagarna på Malta, med företagsregistreringsnummer C-74595 och registrerad adress på 63, Villino Zammit, Triq il-Kbira, Sliema SLM 1541, Malta. SuprPlay Limited tillhör koncernen SuprNation.

1.3. SuprPlay Limited kallas häri ”SuprPlay”, ”vi”, ”oss” eller ”vår” och spelaren och den registrerade slutanvändaren kallas ”du”, ”din”, ”användare”, ”slutanvändare” eller ”spelaren” i enlighet med vad som är lämpligt.

1.4. ”Spelen”, ”spelet” eller ”spel” avser alla eventuella spel eller spelprodukter som tillhandahålls på webbplatserna.

1.5. SuprPlay bedriver verksamhet under en svensk licens för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel i enlighet med beslut som meddelats av Spelinspektionen (dåvarande Lotteriinspektionen) i ärendenummer 18Li7522 ().

1.6 När du deltar i något av de spel som finns tillgängliga på vår webbplats/våra webbplatser är samtliga insättningar, uttag eller annat ansvar för spelaradministration är en förpliktelse som enbart åligger SuprPlay. Övriga företag som tillhandahåller spelprodukter på webbplatsen är enbart programvaruleverantörer och har inget ansvar gentemot dig för att hantera ditt konto eller medel på ditt spelkonto.

1.7. Dessa villkor gäller för samtliga plattformar och enheter som tillåter spelaktiviteter som tillhandahålls av SuprPlay, oavsett om det sker genom webbapplikationer eller nedladdningsbara applikationer, således oavsett plattform och/eller enhetstyp.

1.8. SuprPlay förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor från tid till annan. När en ändring som inte är obetydlig görs kommer vi att informera dig om detta innan en sådan ändring träder i kraft. Om du inte godkänner de uppdaterade villkoren måste du omedelbart sluta att använda webbplatsen.

1.9. Dessa villkor träder i kraft när du bekräftar dina registreringsuppgifter i registreringsprocessen på webbplatsen. Genom att registrera dig och skapa ett konto hos SuprPlay intygar du att du har läst och att du förstår dessa användarvillkor och att du godkänner det innehåll som finns häri. Obs! Om dessa villkor skulle bli tillgängliga på några andra språk kommer den svenska versionen att råda.

1.10. Kom ihåg att våra produkter konsumeras direkt under spelets gång. Vi kan tyvärr inte erbjuda ersättningar, återbetalningar eller avbryta den begärda tjänsten under spelets gång. Om du spelar ett spel med verkliga pengar, kommer pengarna omedelbart att dras från ditt spelkonto.

2. Generella förpliktelser

2.1. Du kan enbart skapa ett konto på var och en av de webbplatser som tillhandahålls av oss. Vid brott mot denna bestämmelse förbehåller sig SuprPlay rätten att blockera eller avsluta några eller samtliga konton som tillhör en och samma användare.

2.2. SuprPlay kan även komma att ogiltigförklara spel som har lagts i duplicerade eller flerdubblade konton och stoppa utbetalningar av vinster. Om vi bedömer att flera konton öppnats genom ett genuint misstag från din sida så kan vi godkänna att det första kontot som du har öppnat hos oss, eller kontot med mest aktivitet förblir öppet och detta kommer då att krediteras med eventuella saldon som finns kvar på dina övriga konton. Du måste meddela oss omedelbart om du upptäcker att du har mer än ett registrerat konto.

2.3. Genom att skapa ett konto via webbplatsen, intygar du att du är över 18 år. Vid skapandet av ditt konto kommer SuprPlay att verifiera din identitet genom en tillförlitlig elektronisk identifikation (såsom BankID). SuprPlay kan dock vidta ytterligare åtgärder för att verifiera din ålder och du godtar att tillhandahålla SuprPlay relevanta uppgifter för att styrka detta. Om en verifieringskontroll skulle visa att du är under 18 år kommer kontot omgående att avslutas och dina insättningar kommer att återbetalas till dig snarast (inom fem vardagar). Alla eventuella bonusar och vinster anses ogiltiga.

2.4. Du får enbart delta i spelaktiviteter som privatperson i eget namn samt i rekreations- och underhållningssyfte. Du får således endast använda spelen för egen räkning och inte å någon annan persons eller något företags vägnar. Enbart privatpersoner har behörighet att skapa konto hos SuprPlay. Du åtar dig även att följa dessa villkor samt alla tillämpliga lagar, regler och förordningar.

2.5 Du känner till att du enbart kan få åtkomst till, och använda respektive webbplats om du är bosatt i eller stadigvarande vistas i Sverige. Svenska konton måste skapas med SEK som valuta.

2.6 Du får inte dela dina inloggningsuppgifter, ditt BankID eller på annat sätt låta någon annan person få åtkomst till och/eller använda ditt SuprPlay-konto. Det är du som är ansvarig för de uppgifter som du angett i ditt spelkonto, däribland användarnamn samt verifieringsmetod och detaljer. Du förstår att du har hela ansvaret för eventuella förluster som någon tredje part ådrar sig via ditt konto. Om du misstänker att dina uppgifter är utsatta för risk, måste du omedelbart informera SuprPlay om detta och vidta lämpliga åtgärder för att förbjuda eller förhindra obehörig åtkomst till någon del av ditt konto och/eller dina medel. Om du får kännedom om eventuell obehörig åtkomst kan du kontakta oss via Livechatten som är tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan och återfinns på webbplatsens landningssida. Du accepterar att vid behov vara oss behjälpliga vid en eventuell utredning i dessa frågor, om vi skulle begära det. Vi är inte ansvariga för något missbruk eller någon felanvändning av ditt konto, inklusive dina medel, som görs av tredje parter till följd av ditt utlämnande av dina inloggningsuppgifter till sådan tredje part.

2.7. Du får inte överföra pengar från ditt konto till en annan spelares konto eller motta pengar från en annan spelare till ditt konto, s.k. kompisöverföringar. SuprPlays konton är icke-överförbara och det är förbjudet för spelare att sälja, överföra eller på annat sätt få tillgång till konton från andra spelare.

2.8. Som slutanvändare ansvarar du för att tillhandahålla SuprPlay korrekta personuppgifter. Du intygar härmed att alla uppgifter som du lämnar ut till oss, däribland uppgifter om identitet, adress och e-post, under giltigheten för detta avtal är kompletta och sanna och att du omedelbart kommer att informera oss om dessa uppgifter ändras. Om SuprPlay får kännedom om att du medvetet har lämnat felaktiga uppgifter till oss förbehåller vi oss rätten att blockera ditt konto och konfiskera medel i enlighet med vad som är tillåtet enligt lag.

2.9. Du åtar dig att i samband med din registrering som kund, eller om så blir relevant vid ett senare tillfälle omgående, informera oss om du är en person i politiskt utsatt ställning (”PEP”), eller om du är en nära anhörig till en PEP. Du kan göra det genom att kontakta oss via e-post eller livechatten.

2.10. Du kan enbart delta i spelen som finns på våra webbplatser om du har tillräckliga medel på ditt konto för ett sådant deltagande.

2.11. Du får inte använda medel som är beslagtagna eller kopplade till någon kriminell eller annars olaglig aktivitet eller liknande. Vi förbehåller oss rätten att avsluta eller blocka konton, förbjuda en spelare att spela och frysa alla medel i fall där spelaren kan misstänkas delta i bedrägliga aktiviteter, såsom användning av stulna eller falska kreditkort eller kontonummer, dumpning av marker (chip dumping), förfalskning, maskopi med andra spelare och insändande av uppgifter eller dokument som är förfalskade, stulna eller på annat sätt olagligt erhållna eller manipulerade.

2.12. Du intygar att du inte är och inte kommer att vara inblandad i några förfalskningsaktiviteter, hemliga avtal, uppgörelser eller andra olagliga aktiviteter i relation till deltagandet i eventuella spel. I dessa användarvillkor kommer alla eventuella referenser om ”bedrägeri” att anses inkludera ”bonusmissbruk” eller eventuella syndikatringar som består av länkade grupper av personer som följer vissa mönster för spel i syfte att försöka bedra SuprPlay. Bonusmissbruk inkluderar, men är begränsas inte till, att öppna mer än ett konto för att kunna begära ytterligare en bonus eller förmån.

2.13. Du intygar också att du inte kommer att använda några programvaruassisterade metoder, tekniker eller hårdvaruenheter när du deltar i spelen. Du förstår och godkänner att SuprPlay strikt förbjuder spelare att ingå i maskopi och att vi inte tillåter användningen av robotar, automatiserade, mekaniska, elektroniska eller andra enheter för att ta automatiserade beslut i något spel eller avseende någon vadslagning på webbplatserna, vare sig sådan användning har utförts eller försökt utföras av dig eller någon tredje part. Du är inte heller tillåten att använda någon extern enhet som har designats för att erbjuda spelare en otillbörlig fördel över andra spelare. Sådana förbjudna externa enheter kan inkludera, men begränsas inte till, tredjepartsapplikationer och databaser samt webbplatser, webbaserade databaser, prenumerationstjänster och hjälp av en annan person, oavsett om den personen har ett konto hos SuprPlay eller inte. Om vi har skälig misstanke om att ovan nämnda metoder används på webbplatserna förbehåller vi oss rätten att avbryta och/eller ogiltigförklara de spel som vi misstänker har gjorts genom att använda sådana metoder och vi kommer att förhindra deltagande från samtliga kunder kampanjer eller tävlingar där misstänker att sådana metoder har använts. Vi kan även komma att stänga eller blockera konton i avvaktan på att utredningen slutförs.

2.14. Det är ditt ansvar att följa alla eventuella processer och rapporteringar relaterade till betalning av skatter och/eller andra avgifter som kan komma att tas ut vid vinster som du mottar från SuprPlay. SuprPlay ska inte hållas ansvarigt för din underlåtenhet att betala eventuella skatter som du är skyldig att erlägga till relevanta myndigheter och har inte möjlighet att ge dig råd avseende sådana skatter.

2.15. När det gäller insättningar och uttag från saldot på ditt konto intygar du att du enbart ska använda kreditkort och andra finansiella instrument som är giltiga och som har utfärdats av lagliga institutioner och som tillhör enbart dig. Användningen av finansiella instrument som delas med andra privatpersoner accepteras inte och kan komma att resultera i att eventuella vinster annulleras.

2.16. Du förstår och intygar att du genom att delta i de spel som tillhandahålls av oss tar en risk som innebär att du kan förlora de pengar som har satts in på ditt konto. Om du inte godkänner detta ber vi dig att vänligen avstå från fortsatt användning av den här webbplatsen eller någon annan webbplats som tillhör SuprPlay.

2.17. Du bör agera artigt mot andra spelare som använder webbplatserna samt bistå personal som har anställts av SuprPlay och du ska undvika otrevliga och obscena kommentarer. Icke-efterlevnad av denna klausul kommer inte att under några omständigheter tolereras.

2.18. I de fall där du som kund erhåller kompensation från SuprPlay, eller någon annan form av bonus eller gratisspel, kommer dessa att omfattas av dessa villkor, samt de specifika villkor som är kopplade till sådan kompensation.

3. Ditt konto

3.1. För att du ska kunna spela och sätta in pengar hos oss måste du först registrera dig och öppna ett konto (”spelarkonto” eller ”konto”).

3.1.1. Som också angetts ovan så får du bara inneha ett konto på var och en av webbplatserna vid varje tidpunkt, och du ska registrera detta konto personligen. Du kan inte ansöka om, eller öppna, ett konto såvida du inte också är den som kommer att använda kontot och du får inte agera å någon annans vägnar eller för någon annans räkning. Du kan enbart registrera dig genom att använda dina egna personuppgifter.

Om vi har skälig anledning att tro att bedrägliga aktiviteter har utförts eller försökt utföras via ditt konto så förbehåller vi oss rätten att avbryta alla eventuella relaterade transaktioner, bonusar eller andra kampanjer..

3.1.2. Enbart ett konto tillåts för varje hushåll eller IP-adress och enhet. Om två eller fler användare delar samma hushåll, IP-adress eller enhet, måste respektive kontoinnehavare omedelbart informera SuprPlay om detta.

3.2. Du måste ange alla obligatoriska uppgifter som krävs i registreringsprocessen och det är ditt ansvar att tillse att uppgifterna du lämnar ut till oss är sanna, kompletta och korrekta. Du informeras härmed om att vi utför en verifieringsprocedur och att ditt konto kan blockeras för åtkomst eller stängas om vi misstänker att du har lämnat ut falska eller vilseledande uppgifter till oss. Du måste informera SuprPlay om alla eventuella uppdateringar samt hålla de obligatoriska uppgifterna som krävs i registreringsformuläret uppdaterade om sådana uppgifter ändras.

3.3. Du kommer att behöva använda BankID eller någon annan elektronisk ID-verifieringslösning som en del av registreringsprocessen och för att kunna använda och logga in på webbplatsen.

3.4.För att uppfylla våra skyldigheter enligt lag, och för att skapa en säker spelmiljö för våra spelare, kan SuprPlay komma att begära in dokumentation och information från dig. Detta kommer endast göras när det bedöms nödvändigt och proportionerligt för att SuprPlay ska uppfylla sina skyldigheter enligt lag. Detta kan inkludera a) dokument för att verifiera din identitet; b) information och bevis om källan till dina tillgångar och din inkomst (source of funds); c) ditt tillstånd att använda en specifik bank, ett specifikt betal- eller kreditkort och d) verifiering av all eventuell information eller de övriga uppgifter som tillhandahållits av dig till SuprPlay, inklusive bostadsadress och platsen från där du spelar. Du intygar att du kommer att efterleva vår begäran inom rimlig tid. Begäran om inkommande av dokumentation och information kan ske när vi misstänker att du sätter in eller förlorar för mycket pengar i förhållande till din standardaktivitet eller profil, när spelmönstren inte längre anses vara säkra för dig i förhållande till din standardaktivitet eller profil eller när vi annars är skyldiga att göra det i enlighet med våra licensförpliktelser. Förfrågningar om dokumentation eller information kan framförallt vara aktuellt vid registrering, insättningar och uttag och endast i den mån det anses proportionerligt för att uppfylla våra åtaganden. Vi förbehåller oss rätten att blockera konton och frysa tillgångar som är under utredning och väntar på verifiering.

3.5. SuprPlay förbehåller sig rätten till att under vissa omständigheter stänga ditt konto. Alla eventuella kontraktsmässiga förpliktelser som redan har utförts av SuprPlay kommer att respekteras under förutsättning att kontot har verifierats och du efterkommit en eventuell förfrågan om ytterligare handlingar eller information innan uttag behandlas.

3.6. Om du vill stänga ditt konto kan du göra det när som helst genom att kontakta kundsupporten via e-post, genom att skriva till support-en@NYspins.com eller genom att använda vår livechatt. Hela saldot på ditt SuprPlay-konto kommer att återbetalas till dig, förutsatt att obligatorisk information avseende kundkännedom har slutförts och inga överträdelser mot användarvillkoren har påträffats. Datumet då kontot stängs kommer att motsvara dagen för uppsägning, men eventuella förpliktelser som redan har uppstått kommer att respekteras.

3.7. Om orsaken för att stänga kontot är relaterat till problemspelande eller spelmissbruk ska du ange detta. En spelare som stänger ett konto till följd av ett spelmissbruk får inte öppna eller försöka öppna ett nytt konto.

3.8. När ditt konto har stängts kommer SuprPlay skyndsamt och alltid inom fem (5) arbetsdagar betala ut saldot som finns på spelarkontot till dig. SuprPlay kommer dock enbart att betala tillbaka vad som återstår av de insättningar som du har gjort, om spelkontot avslutas på grund av att du har stängts av från spel på grund av misskötsamhet. Om SuprPlay stänger ditt konto kommer vi att inom ramen för gällande lagstiftning att informera dig skriftligen om detta samt om anledningarna till beslutet.

3.9. Alla kommunikationer mellan dig och SuprPlay sparas för att kontrollera regelefterlevnad, samt i bokförings- och finansiella tillsynssyften. Om ett spelarkonto stängs sparas alla eventuella uppgifter om kontot i fem (5) år, eller längre om det krävs enligt lag, från den tidpunkt då kontot stängs eller såsom på annat sätt anges i SuprPlays dataskyddspolicy och alltid med stöd i tillämpliga lagar. Relevanta uppgifter inkluderar spelarens namn, adress och IP-adress, telefonnummer, e-post, personnummer och transaktionsuppgifter. Efter relevant tidsperiod kommer alla uppgifter att arkiveras.

3.10. SuprPlay har rätten att utse betalningslösningsleverantörer för att agera, motta och/eller betala ut medel å SuprPlays vägnar.

3.11. Du kan inte skapa ett konto eller använda någon av våra tjänster om du, eller någon annan medlem i hushållet, är eller under de senaste två åren har varit anställd av SuprPlay. I enlighet med denna klausuls syften inkluderar ”anställd” tredjepartsentreprenörer såsom licensgivare, programvaruleverantörer, utvecklare samt övriga personer som på något sätt har en partnerrelation med oss.

3.12. Om du vill återfå medel från ditt konto efter att det har stängts, blockerats eller annars avslutats kan du göra det genom att kontakta 

4. Insättningar

4.1. Innan du kan spela på webbplatsen måste du göra en insättning. Aktuella lägsta och högsta insättningssummorna anges på webbplatsen under sektionen ”Insättning” på vår sida avseende Betalningsinformation. Där återfinns också information om tillgängliga insättningsmetoder, avgiftsstruktur och tidsramar för insättningar och uttag. För mer information om detta, klicka här (https://www.NYspins.com/en/payment-info). Du kan när som helst göra en insättning online genom någon av de tillgängliga metoderna som finns tillgängliga. Det kan inkludera betalkort och kreditkort, e-plånbok, förbetalda vouchers eller banköverföringar. Vi accepterar inte kontanter eller checkar. Vi ger inte under några omständigheter krediter till slutanvändare.

4.2. Genom att sätta in pengar på ditt konto ber du oss förvalta dem och vi samtycker till att förvalta dem, tillsammans med eventuella vinster, enbart och specifikt i syfte att använda medlen (i) för att placera eventuella spelinsatser; och (ii) för att ta ut alla eventuella avgifter eller kostnader som kan uppstå i anslutning till användningen av våra tjänster. Vi kan komma att ta ut fastställda avgifter för att behandla insättningar. Om sådana avgifter tas ut kommer de att vara synliga för dig under insättningsprocessen och även visas under sektionen ”Insättning” på webbplatsen.

4.3. Insättning av pengar på ditt konto ska alltid göras genom en finansiell institution eller betalningslösningsleverantör genom någon av de metoder som anges på webbplatsen, och dessa kan ändras från tid till annan. Metoder, villkor, tillgänglighet och varaktighet för transaktionerna kan komma att variera beroende på vilken finansiell institution som används. Detaljer om tid för uttag gällande den betalningsmetod som används finns tillgänglig på webbplatsen och de kan komma att ändras från tid till annan. Dina korttransaktioner kan komma att behandlas av andra betalningsleverantörer än de vi har som partners.

4.4 Insatta medel är tillgängliga på kontot inom en rimlig tidsperiod efter en bekräftelse på att insättningen har gjorts, såvida inte ytterligare verifiering krävs. SuprPlay förbehåller sig rätten att använda ytterligare metoder och medel för att verifiera din identitet m.m. (kundkännedom) både före och efter insättningar till ditt konto.

4.5. Om SuprPlay av misstag sätter in en vinst på ditt konto som inte tillhör dig, kommer den aktuella summan att fortsätta att vara SuprPlays egendom och medlen kommer att föras tillbaka till oss från ditt konto. Detta gäller oavsett om misstaget beror på ett tekniskt eller mänskligt fel eller något annat. Vi förbehåller oss rätten att ogiltigförklara alla eventuella transaktioner och spel som har gjorts genom användning sådana medel, inklusive relaterade vinster som betalats ut. Vi förbehåller oss även rätten att frysa och hålla kvar dessa medel och kvitta dem mot eventuella efterföljande vinster som tillkommer dig. Om du har tagit ut medel som inte tillhör dig innan SuprPlay upptäcker misstaget kommer den av misstag betalda summan att utgöra en skuld som du är skyldig SuprPlay. Vid en eventuell felaktig kreditering måste du informera vår kundtjänst omedelbart och du är skyldig att returnera medlen till SuprPlay omgående.

4.6. Du intygar att du enbart kommer att använda betal- och kreditkort och andra finansiella instrument som är giltiga och som tillhör enbart dig. Användningen av finansiella instrument vars ägarskap är delat med andra privatpersoner tolereras inte och kommer att resultera i att vinsterna annulleras.

4.7. Det är strikt förbjudet att sätta in olagligt erhållna medel på spelkontot. I enlighet med våra policyer mot bedrägerier och penningtvätt förbehåller vi oss rätten att endast betala ut summor genom samma metod och/eller till samma betalningskonto som genom vilket en eller flera insättningar gjordes. Vi förbehåller oss även rätten att betala alla eventuella uttag direkt till ett bankkonto som tillhör dig.

4.8. Insättningar som görs till ditt SuprPlay-konto bör vara proportionella i förhållande till spelandet. Om SuprPlay misstänker någon form av missbruk (t.ex. om en insatt summa inte har använts för spel på lämplig nivå, förbehåller vi oss rätten att avbryta respektive insättning(ar) och/eller alla eventuella relaterade uttag och att stänga eller blockera spelarkontot . Vi förbehåller oss även rätten att begära tillfredsställande bevis på var dina medel kommer ifrån, och att begära ytterligare kopior på ID-handling eller annan dokumentation, innan en begäran om uttag behandlas.

4.9. Du godkänner att de medel som du sätter in på ditt konto endast får användas för att spela spelen som finns på våra webbplatser. Vi har rätt att frysa eller stänga ditt konto om vi bedömer att det är sannolikt eller annars har anledning att tro att du sätter in pengar utan avsikt att delta i något spel eller att göra en insats i spel. Vid sådana omständigheter kan vi även komma att rapportera detta till relevanta myndigheter.

4.10. Du ska inte behandla SuprPlay som ett finansinstitut eller förvänta dig att erhålla ränta på insatta medel. Ingen ränta kommer heller att utgå om en behandling av medel skulle dröja som en del av en rutinmässig uttagsprocess. SuprPlay ska inte heller på något sätt hållas ansvarigt för förseningar hos tredjepartsbehandlare av sådana medel, inklusive, men inte begränsat till, banker och leverantörer av betalningstjänster.

4.11. Du intygar att vi har rätt att blockera ett spelarkonto om vi får en begäran till följd av bristande täckning för en direktdebitering (chargeback) eller om en liknande tvist uppstår över en finansiell transaktion i relation till ditt konto. Då en begäran till följd av bristande täckning för en direktdebitering (chargeback) eller annan tvist över en finansiell transaktion har mottagits kan vi kontakta dig som registrerad slutanvändare för att bekräfta din identitet. Påminnelser kan skickas ut om den begärda bekräftelsen inte har mottagits. I sådana fall kan en eventuell administrationsavgift tas ut och saldot på ditt konto kan minska vid otillbörligt uppkommen bristande täckning, återföringar eller andra avgifter som vi kan komma att ta ut i relation till ditt konto. Du bör observera att kvarvarande medel på ett spelarkonto som har blockerats på grund av en begäran till följd av bristande täckning för en direktdebitering (chargeback) kommer att behandlas som medel på ett inaktivt konto och de metoder som anges under avsnitt 7 i dessa användarvillkor tillämpas.

5. Uttag

5.1. Tillgängliga uttagsalternativ anges på respektive webbplats.

5.2. Uttag kan göras till ditt bankkonto eller genom andra tillgängliga uttagsmetoder genom att du väljer metod under sidan ”Uttag” och/eller på sätt som i övrigt anvisas av SuprPlay. För att se den befintliga avgiftsstrukturen och hur lång tid det tar att göra ett uttag, klicka här (Betalningsinformation). Då det är möjligt ska SuprPlay genomföra dina uttag genom att använda samma metod som du har använt för att göra dina insättningar. Uttag kan enbart göras till den registrerade slutanvändaren och i dennes namn. Uttag kan enbart skickas till originalkällan som användes för att sätta in pengarna.

5.3. I enlighet med respektive bonuskampanjs villkor går det inte att ta ut pengar som markeras som ”bonuspengar”.

5.4. SuprPlay kan komma att utföra ytterligare verifieringsprocesser för insättningar och/eller uttag som överskrider motsvarigheten till 2 000 euro och vi förbehåller oss även rätten att utföra sådana verifieringsprocesser vid lägre utbetalningar om det bedöms nödvändigt av SuprPlay. Exempelvis kan ID-handlingar, kopior av slutanvändares fakturor för allmännyttiga tjänster och/eller kopior av betalkort eller kreditkort som används för att göra insättningar eller relevanta bankutdrag efterfrågas, underlag för inkomst/förmögenhet, m.m.

5.5. Samtliga transaktioner som utförs kan komma att granskas för att förhindra penningtvätt. SuprPlay kommer att rapportera alla misstänkta transaktioner till Finanspolisen i Sverige. Om vi skulle få kännedom om någon misstänkt aktivitet som rör våra spel kommer vi omedelbart att rapportera detta till relevanta myndigheter. SuprPlay kan blockera eller stänga ett konto och ta ut eventuella medel däri om så begärs av relevanta myndigheter i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar för förebyggande av penningtvätt och lagar och finansiering av terrorism.

5.6. Tiden för att en uttagsbegäran ska slutföras kan variera beroende på omständigheterna. Ett uttagsförsök ska godkännas eller nekas inom maximalt fem (5) vardagar från datumet då du skickade in alla de dokument som krävs. För att skydda dig kan du enbart ta ut maximalt 1 000 000 SEK per månad, såvida inte en större summa har godkänts av oss.

5.7. SuprPlay förbehåller sig rätten att ta ut en administrativ avgift om du begär ett uttag utan att ha omsatt ett belopp som är lika med eller mer än summan av den insättning som inte har omsatts. Skulle denna avgift tas ut uppgår den till 5% av det begärda uttagsbeloppet eller 50 SEK beroende på vilket som är högst. Det kan finnas ytterligare bank- och/eller betalningsbehandlingsavgifter i samband med sådana utbetalningar. Vi förbehåller oss alltid rätten att ta ut en avgift för uttag. Om en avgift ska tillämpas på ett uttag visas summan på webbplatsens uttagssidor innan uttagningsbegäran har bekräftats. Avgiften dras automatiskt från ditt kontosaldo om du väljer att fortsätta med transaktionen. Det lägsta belopp du får ta ut kan variera beroende på vilken betaltjänstleverantör du väljer att använda. För mer information om minsta uttagbara belopp, se vår dedikerade betalningsinformationssida .

5.8. I enlighet med tillämpliga lagar och licensvillkor som SuprPlay ska följa enligt de respektive jurisdiktionerna där vi har fått licens att bedriva verksamhet och tillhandahålla våra tjänster, skyddas spelarnas medel vid eventuell insolvens genom en separation av kundmedel från andra medel i vår ägo. Spelarmedel förvaras på separat tilldelade bankkonton. Dessa konton används enbart för detta syfte och banken har kännedom om denna uppdelning. Den bank vi har valt garanterar att dessa medel inte är föremål för något verkställighet, beslagtagning eller i övrigt för att fullgöra något anspråk mot SuprPlay och dessa medel anses inte vara någon del av SuprPlays tillgångar vid en eventuell insolvens. Vid vår eventuella insolvens, skyddas dina medel i enlighet med detta och de kommer att returneras till dig.

6. Vilande och inaktiva konton

6.1. Ett inaktivt konto är ett konto som inte har använts under de senaste tolv (12) månaderna i rad, och där det finns pengar på kontot.

6.2. Ett vilande konto är ett konto som inte har används under de senaste trettio (30) månaderna i rad, och där det finns pengar på kontot.

6.3. SuprPlay kommer att kontakta dig via e-post fram till en månad innan ditt konto blir inaktivt. Du kan återaktivera ditt inaktiva konto genom att logga in. När ett konto blivit inaktivt kan SuprPlay komma att ta ut en administrativ avgift på 50 SEK per månad från ditt konto. Om du loggar in på ditt konto efter att ditt konto har blivit inaktivt kan vi överväga att återbetala de avgifter som har tagits ut, om du kan visa att (i) du inte har kunnat logga in på kontot till följd av hälsorelaterade problem; eller (ii) du inte har kunnat logga in på kontot på grund av en annan rimlig orsak. Om du loggar in på kontot inom tre månader från det att kontot blivit inaktivt kommer SuprPlay dock alltid att återbetala de betalda och häri omnämnda avgifterna .

6.4. När ett konto blir vilande kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att kontakta dig samt skicka över det återstående saldot på ditt konto till dig.

6.5. Om ditt konto har blivit inaktivt eller vilande och du vill göra anspråk på ditt saldo kan du göra det genom att logga in på ditt konto och begära en utbetalning eller kontakta oss via e-post support-en@NYspins.com eller genom att använda livechattknappen på webbplatsen.

7. Ansvarsfullt spelande

7.1. SuprPlay erbjuder ett stort utbud för att hjälpa dig om du upplever eller tror att du håller på att utveckla ett spelmissbruk. Vi har vidtagit en rad olika åtgärder som kan hjälpa dig att spela i en säker miljö. Det är dock viktigt att du inser att vinster och ett positivt ekonomiskt resultat aldrig kan garanteras när du spelar om pengar. Vi har dock utvecklat verktyg som kan göra din spelupplevelse säkrare. För att kunna använda dessa verktyg måste du tydligt ange dina preferenser genom att kontakta kundtjänst (via e-post till support-en@NYspins.com eller via livechatten), eller genom att använda något av de olika verktyg som finns tillgängliga på webbplatsen. Vi uppmuntrar dig att ha dessa åtgärder i åtanke när du spelar på SuprPlays webbplatser. Som en registrerad slutanvändare: (i) måste du ange en spelbudget med maximal insättning som du kan tänka dig inom en viss tidsperiod (obs: du kan inte fortsätta till spelen innan du anger denna begränsning på webbplatserna); (ii) kan du exkludera dig själv från att spela under en begränsad eller obegränsad tidsperiod och (iii) kan du begränsa din inloggningstid per dag, vecka och månad.

7.2. Ange en insättningsgräns

7.2.1. Du måste ange en insättningsgräns för ditt SuprPlay-konto. Om en gräns anges och nås kommer du inte att kunna fortsätta göra insättningar över denna gräns, eftersom vårt system automatiskt kommer att blockera ytterligare insättningar. Alla gränser följer UTC-tid, t.ex. startar en dag 00.00 UTC och slutar 23.59 UTC.

7.2.2. Det är obligatoriskt att ange en “daglig gräns”, en “veckovis gräns” och en “månatlig gräns”.

7.2.3. Du kan när som helst ändra eller ångra en gräns som du har angivit för ditt konto på webbplatssidan ”Ansvarsfullt spelande” eller genom att kontakta vår kundtjänst, antingen via livechatten eller genom att skriva till följande adress: support-en@NYspins.com. Om du ökar din insättningsgräns eller din budget kommer ökningen att börja gälla efter 72 timmar medan en minskning av en insättningsgräns eller budgeten börjar gälla direkt. Alla insättningsgränser som du sätter kommer att gälla varje konto du har hos SuprPlay, och därmed kommer även samtliga ändringar av gränser att gälla på alla dina konton på webbplatserna. Om du når gränsen som har angivits kommer du inte att kunna göra några fler insättningar tills tidsfristen för en sådan gräns har löpt ut.

7.3 Begränsa din inloggningstid och verklighetskontroller.

7.3.1 Inloggningstid. Du kan bestämma att ange en maximal inloggningstid under vilken du kommer att tillåtas vara inloggad på ditt konto per dag, vecka och månad. Om du alltjämt är inloggad efter att den maximala inloggningstiden har löpt ut, kommer du att loggas ut från webbplatsen och alla eventuella pågående spel kommer att stoppas. Alla tidsgränser som du anger gäller för alla konton du har med SuprPlay, och all ändring av gränserna gäller alltså även alla dina konton på SuprPlay-ägda webbplatser.

7.3.2 Du kommer att få verklighetskontroller, vilket innebär att ett meddelande kommer att visas på din skärm med regelbundna intervaller. Meddelandet som visas kommer att informera dig om hur lång tid du har varit inloggad, samt visa information om dina vinster och förluster. Meddelandet kommer även att ge dig valet att återgå till eller avsluta spelet du spelar.

7.4. Självavstängning

7.4.1. Om du känner att du håller på att bli spelberoende bör du överväga att begränsa din kontoåtkomst. Vi har flera olika verktyg för att garantera att du inte längre kommer att kunna spela på webbplatsen och inte få åtkomst till ditt konto, fram tills din självavstängningsperiod har löpt ut. För att aktivera en självavstängning kan du kontakta vår kundtjänst genom att skicka ett mejl till support-en@NYspins.com och ange önskad självavstängningsperiod eller använda de verktyg som finns tillgängliga på varje webbplats. Den minsta självavstängningsperioden är tolv (12) månader om du väljer att stänga av dig från webbplatserna under obestämd tid. Du kan använda självavstängningsknappen som finns tillgänglig på webbplatsen för att stänga av dig direkt från webbplatserna, eller använda alternativet att stänga av dig genom det nationella självavstängningsregistret (spelpaus.se) för att garantera att du är avstängd från alla andra webbplatser eller operatörer som regleras av Spelinspektionen. Under självavstängningsperioden kommer kontot inte att öppnas igen under några som helst omständigheter. Du kan även använda en panikknapp som finns på vår webbplats, för att omedelbart kunna stänga av dig själv under en 24-timmarsperiod.

7.4.2. När du har genomfört en självavstängning (oavsett om det är med oss eller i det nationella självavstängningsregistret (spelpaus.se) kommer vi att se till att vi inte skickar något ytterligare material med direktmarknadsföring till dig.

7.5. Eventuella begäranden om självavstängning är giltiga på alla varumärken och/eller webbplatser som ägs av SuprPlay. Du bör därmed känna till att en avstängning från NYspins.com även skulle innebära en avstängning från dess systerwebbplatser VoodooDreams.com och Duelz.com om du även har öppnat konto på dessa webbplatser. Om du kringgår en självavstängning genom att registrera ett konto med falska eller andra uppgifter för att undvika att bli upptäckt, kan SuprPlay inte att hållas ansvarigt för ditt fortsatta spelande och ska inte vara skyldigt att återbetala några förluster.

7.6. Alla begränsningar och verktyg för ansvarsfullt spelande som nämns i det här avsnittet kan administreras eller påbörjas genom att kontakta kundtjänsten. De som arbetar i kundtjänsten har utbildats i socialt ansvar och känner till riskerna med spelberoende. Om du känner att du är utsatt för en risk finns de där för att hjälpa dig och kan förklara de åtgärder som du kan vidta för att begränsa ditt spelande genom att hänvisa dig till specialistorganisationer som kan hjälpa dig.

7.7. Om SuprPlay anser att ditt spelande kommer att orsaka finansiella eller personliga svårigheter för dig, förbehåller vi oss rätten att stänga ditt konto eller att sätta spelgränser åt dig, innefattande såväl finansiella som andra typer av gränser. Om du känner att du behöver hjälp att komma över ett spelmissbruk bör du gå in på sidan ”Ansvarsfullt spelande” på webbplatsen.

7.8 SuprPlay önskar informera om att bolaget sponsrar organisationen Revansch. Revansch är en organisation i Sverige (adress Nynäsvägen 56, 136 40 Handen, Stockholm) med fokus på att hjälpa problemspelare eller spelberoende med att övervinna spelproblem. Revansch kan ge stöd och råd till problemspelare såväl som släktingar till spelare och har också veckomöten inrättat för stöd. Om du känner att du behöver prata om ditt spel, vänligen kontakta Revansch via e-post: mikaelsundberg@revansch.se eller telefonnummer: +46 (0) 72 281 80 88.

7.9. Minderårigt spelande. SuprPlay tillåter inte någon person under 18 år att öppna ett konto på sina webbplatser. Om du skulle hjälpa en minderårig person att öppna ett konto på vår sida riskerar du att begå ett lagbrott. Om du har minderåriga personer i ditt hushåll eller om det finns en möjlighet att minderåriga får åtkomst till våra tjänster via din dator, se till att göra följande: (i) dela inte dina inloggningsuppgifter; (ii) aktivera inte funktionen ”Kom ihåg lösenord” på inloggningsskärmarna; (iii) dela inte dina kredit- eller betalkortsuppgifter med minderåriga; (iv) installera program för föräldrakontroll eller internetfilter på dina datorer. Sådana program kan laddas ned från exempelvis www.netnanny.com samt .

7.10. SuprPlay har åtagit sig att tillhandahålla en enastående service till sina kunder. Som en del av detta åtagande garanterar vi att hjälpa våra kunder att spela ansvarsfullt och med de verktyg som listas i detta avsnitt. Om du vill ha ytterligare information om hur man spelar ansvarsfullt bör du bege dig till vår informationssida om ”Ansvarsfullt spelande”. SuprPlay kommer alltid att sträva efter att stärka sitt sociala ansvar och vi förlitar oss på att du förstår att vi även förväntar oss samarbete från dig i detta. Vi tar inget ansvar för och utesluter all ansvarsskyldighet om du fortsätter att spela eller fortsätter att använda den här webbplatsen, med avsikt att undvika de åtgärder som vidtagits, till exempel genom att kringgå begränsningar, avstängningar eller andra verktyg för ansvarsfullt spelande.

7.11. Om du känner att du kan ha en risk att utveckla ett spelberoende eller om du vill vara säker på att du eller någon annan i ditt hushåll inte har tillgång till spelsidor kan du överväga att installera ett program som förhindrar användare från att för åtkomst till spelsidor. Det finns oberoende tredjepartswebbplatser som erbjuder produkter med syfte att blockera spelrelaterade webbplatser eller program. Betfilter och GamBlock är två webbplatser som tillhandahåller dessa tjänster. För att kunna garantera maximalt skydd till dem som påverkas av spelproblem kan denna typ av program inte tas bort från en enhet när det väl har installerats. Observera att du även kan göra ett självbedömningstest som finns tillgängligt på webbplatsen (stödlinjen.se) och även använda den nationella självavstängningstjänsten för att stänga av dig själv från spel på alla andra webbplatser som tillhandahåller speltjänster i Sverige med en svensk spellicens från Spelinspektionen.

8. Särskilda omständigheter och avbrutna spel

8.1. Oväntade tekniska problem eller omständigheter som står utom vår kontroll, såsom tekniska problem hos tredjepartsleverantörer eller oväntade tekniska problem med system på webbplatsen ger SuprPlay möjligheten att avbryta spel och återbetala spelare. Även din egen datorutrustning eller mobila enhet och internetanslutning kan påverka webbplatsens prestanda och drift. Till följd av detta kan SuprPlay inte garantera att webbplatsen kommer att fungera utan fel eller att dess tjänster kommer att tillhandahållas utan störningar. SuprPlay godkänner inte något ansvar för eventuella fel eller problem som uppstår till följd av din utrustning, internetanslutning eller tredjepartsleverantör. Detta inkluderar även eventuell oförmåga att delta i spel eller att se och motta information om vissa spel.

8.2. SuprPlay har rätt att begränsa, avbryta och neka deltagande i spel om insatsen anses vara för stor och vi anser att spelarens spelmönster sker på ett sådant sätt att systemet missbrukas.

8.3. Om ett spel avbryts (t.ex. eftersom vi oavsiktligt har kopplats bort från din utrustning eller om vårt spelsystem oväntat stängs ned) kommer du att få möjligheten att fortsätta att spela, såvida inte annat anges i de specifika spelreglerna. Om spelet inte avslutas inom 90 dagar kommer det att avslutas automatiskt.

8.4. Om en bonuskampanj på något sätt har felkonfigurerats har SuprPlay rätt att ändra spelarens saldon samt andra kontouppgifter som kan ha påverkats av den felaktiga konfigurationen, samt korrigera misstaget.

8.5. Om ett spel skulle innehålla en bugg eller felkonfigurering som orsakar ett felaktigt beteende eller utbetalningar har SuprPlay rätt att ta bort spelet och ändra spelsaldon och kontouppgifter för att rätta till misstaget.

8.6. SuprPlay ansvarar inte för några avbrott av tillhandahållandet av tjänsten, serveravbrott, laggningar eller tekniska eller politiska störningar under spelets gång. Återbetalningar kommer enbart att göras enligt SuprPlays gottfinnande eller enligt tillämplig lag. Avbrutna spel eller andra fel kommer dock aldrig att påverka ditt spelkonto eller spelsaldo på något negativt sätt.

8.7. SuprPlay tar inget ansvar för skador eller förluster som bedöms eller anses ha uppstått från eller i anslutning till webbplatsen eller dess innehåll. Detta gäller inklusive, men utan begränsning, för förseningar eller drifts- eller överföringsstörningar, förlust eller korruption av data, kommunikation eller linjefel, någon persons missbruk av webbplatsen eller webbplatsens innehåll eller något fel eller utelämnande i innehållet.

8.8. SuprPlay kommer att göra sitt allra bästa för att se till att webbplatsen är tillgänglig dygnet runt, men ska inte hållas ansvariga om webbplatsen av någon anledning inte är tillgänglig vid en viss tidpunkt eller under en viss period. Vi kan när som helst att ta bort något spel från webbplatsen och förbehåller oss rätten att göra ändringar eller korrigeringar för att ändra, avbryta eller ta bort något av dess innehåll, produkter eller tjänster, inklusive begränsa din åtkomst till webbplatsen.

8.9. För att du ska kunna använda vissa tjänster och spel som vi kan komma att tillhandahålla kan du behöva ladda ner ett särskilt program. Du kan även ombes att samtycka till andra användarvillkor från någon av våra tredjepartsprogramleverantörer. Om du inte vill godkänna sådana tredjepartsvillkor bör du avstå från att använda deras program. SuprPlay tar inget ansvar i relation till något tredjepartsprogram.

8.10. Du har inte rätt att missbruka eller försöka missbruka något fel eller något fall av ofullständighet på webbplatsen, i klientapplikationen, i något program eller någon av de tjänster som tillhandahålls av oss. Om du skulle få kännedom om något sådant fel eller någon sådan ofullständighet bör du undvika att dra nytta av det och meddela oss om detta. Om du inte efterlever den här klausulen och drar nytta av eller lämnar ut några uppgifter om ett fel eller en ofullständighet har SuprPlay rätt att vidta åtgärder i enlighet med lagen, vilket kan inkludera kompensation för eventuella kostnader som kan ha uppstått i relation till eventuella förluster, som kan ha resulterat från din överträdelse av denna klausul.

9. Metod för att framföra klagomål och lösa tvister

9.1. Du kan kontakta vår kundtjänst i enlighet med instruktionerna på webbplatsen om du vill framföra några klagomål gällande våra tjänster. Den återfinns under sektionen ”Kontakta oss” eller ”Hjälp”. Du kan även välja att skicka ett mejl till support-en@NYspins.com eller kontakta oss via livechatten.

9.2. För att vi ska kunna behandla ditt klagomål på ett snabbt och effektivt sätt bör du ange din identitet och en tydlig beskrivning av samtliga relevanta uppgifter om problemet som du vill anmäla. Detta kommer att hjälpa oss att nå en snabb behandling av de problem som anmäls och förhoppningen är alltid att nå en uppgörelse i godo.

9.3. Om du har ett anspråk avseende några transaktioner måste ett sådant anspråk göras inom skälig tid från det att du märkt, eller borde märkt, grunden för anspråket. Inom två månader från att du noterat grunden för anspråket anses alltid vara inom skälig tid. Vid mottagandet av ett anspråk kommer vi att granska transaktionen och/eller betalningen i fråga och informera dig om resultatet.

9.4. Klagomål hanteras av kundtjänstavdelningen och eskaleras inom SuprPlay-organisationen i de fall då kundtjänstpersonalen inte löser ditt fall omedelbart. Spelaren kommer i rimlig omfattning att informeras om statusen på sitt klagomål.

9.5. Om du är missnöjd med hur SuprPlay har hanterat ditt klagomål, kan du även göra en anmälan antingen till: Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) https://www.arn.se Box 174 101 23 Stockholm 08 508 860 00 arn@arn.se; , Pardee Consulta Ltd, ett bolag registrerat på Malta med registreringsnummer C85213 och med adress 2B, Victoria Buildings, Triq l-Għenieq, Naxxar, Malta, som är en oberoende och externt alternativ tvistelösare och som är vederbörligen certifierad och behörig att hantera konsumenttvister som avser spel. Du kan skicka ditt klagomål till dem genom att fylla i formuläret avseende tvistelösning online via http://www.adrbypardee.eu eller genom att skicka e-post till adr@pardee.eu; eller

EU:s plattform för tvistelösning, kallad ODR-plattformen (Online Dispute Resolution). Du når plattformen via följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase

10. Ansvarsbegränsning

10.1. Du instämmer i att de tjänster som tillhandahålls på den här webbplatsen enbart är till för underhållningssyften. Det är inte obligatoriskt för dig att använda våra tjänster, utan ditt deltagande sker enbart efter eget gottfinnande och val. Du surfar därmed in på webbplatsen och deltar i spelen som finns på den på egen risk. Webbplatserna och spelen som finns tillgängliga tillhandahålls utan någon som helst garanti, oavsett om detta är uttryckligt eller underförstått. Du instämmer i att ditt intresse för våra tjänster och vår webbplats är privat och inte yrkesrelaterat, och att du har skapat ett konto hos oss enbart för privat underhållning. All annan användning av de tjänster vi tillhandahåller och all annan användning av webbplatsen är strikt förbjuden.

10.2. Utan att det påverkar den generella giltigheten av de föregående bestämmelserna, kan varken vi, våra chefer, medarbetare, partner eller tjänsteleverantörer:

10.2.1. Garantera att programmet, spelen och webbplatserna alltid är lämpliga för sitt syfte;

10.2.2. Garantera att programmet, spelen och webbplatserna är felfria;

10.2.3. Garantera att programmet, spelen och webbplatserna kommer att vara tillgängliga utan störningar;

10.3. Du förstår att du genom att spela riskerar att förlora pengar. SuprPlay kan inte göras ansvarig för förluster som du gör genom att använda våra speltjänster. Vi ansvarar inte heller förluster, kostnader, utgifter eller skador som uppstår om du använder webbplatserna i olagliga syften eller på ett annat felaktigt sätt eller om du i övrigt missbrukar spelen eller bryter mot dessa allmänna villkor eller de tillämpliga spelreglerna.

10.3. Du förstår och samtycker till att alla insatser vid felfunktion i spelet eller dess drift kommer att ogiltigförklaras om det finns en sådan felfunktion. Medel som kommer från ett felfungerande spel ska anses vara ogiltiga, liksom alla efterföljande spelomgångar med nämnda medel, oavsett vilket spel som spelas med dessa medel.

10.4. Du samtycker härmed till att fullt gottgöra och hålla oss, våra chefer, medarbetare, partner och tjänsteleverantörer skadeslösa vid eventuella kostnader, utgifter, skador, anspråk och förpliktelservilka kan komma att uppstå om du använder webbplatserna i olagliga syften eller på ett annat felaktigt sätt eller om du i övrigt missbrukar spelen eller bryter mot dessa allmänna villkor eller de tillämpliga spelreglerna.

10.6. All information som visas på vår webbplats tillhandahålls enbart i informativt syfte och är inte avsedd att tolkas som professionell rådgivning av något slag. Varken SuprPlay eller någon av dess oberoende leverantörer har något ansvar för några informationsfel, ofullständighet, felaktigheter eller förseningar eller för några åtgärder som vidtas i enlighet med den information som finns häri.

11. Överträdelser, påföljder och avslut

11.1. Vi förbehåller oss rätten att inte öppna, blockera eller stänga ditt konto, eller inte betala ut vinster om du överträder någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor eller om vi har en rimlig anledning att misstänka att du har överträtt dem.

11.2. Om SuprPlay misstänker att du har deltagit i en olaglig och/eller bedräglig aktivitet vid användning av någon av webbplatserna, om du har överträtt detta avtal, om du har problem med fordringsägare eller om du på annat sätt deltar i åtgärder som kan vara skadlig för vår verksamhet förbehåller vi oss rätten att blockera och/eller avsluta ditt konto eller avsluta eventuella spel.

11.3. Om vi skulle dröja eller underlåta att utöva våra rättigheter under dessa användarvillkor innebär detta inte att vi förlorar eller avstår från rättigheterna som hör samman med dem. Detsamma gäller även för dig.

11.4. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig för några överträdelser av dessa användarvillkor som uppstår till följd av eventuella omständigheter som vi rimligtvis inte kan förväntas kontrollera.

12. Avskiljbarhet

12.1. Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor anses vara olaglig eller ogenomförbar, ska en sådan bestämmelse avskiljas från dessa användarvillkor och alla andra bestämmelser ska fortsätta att gälla och inte påverkas av någon sådan avskiljning.

13. Överlåtelse

13.1. Vi förbehåller oss rätten att överlåta eller på annat sätt lagligen överföra detta avtal till tredje part. Däremot kan du inte överlåta eller på annat sätt överföra detta avtal.

14. Hela avtalet

14.1. Dessa användarvillkor omfattar hela avtalet mellan dig och oss gällande användningen av våra webbplatser och ska, förutom vid eventuellt bedrägeri, råda över alla tidigare eller samtida kommunikationer, förslag eller avtal, oavsett om de har gjorts elektroniskt, muntligt eller skriftligt, mellan dig och oss avseende webbplatserna.

15. Tillämplig lag och jurisdiktion

15.1. Tvister som uppstår med anledning av detta avtal ska slutligt avgöras av svensk domstol och svensk lag ska tillämpas på tvisten.

Om Duelz Casino

Duelz.com drivs av SuprPlay Limited, ett företag registrerat på Malta med registreringsnummer C-74595 och adress 63, Villino Zammit, Triq il-Kbira, Sliema SLM 1541, Malta. SuprPlay Limited är licensierat att driva spelverksamhet av Spelinspektionen i Sverige enligt beslut i fall 18Li7522, utfärdat 29 november 2018 och utgår 31 december 2023. Betalningar för SuprPlay Limited kan hanteras på uppdrag av SuprPay Limited, med registrerat företagsnummer C-75650 och adress 63, Villino Zammit, Triq il-Kbira, Sliema SLM 1541, Malta. E-postadress: support-se@duelz.com. Telefonnummer: +35679990144.

Spel kan vara beroendeframkallande, vänligen spela ansvarsfullt.

Om du upplever att ditt spelande är problematiskt kan du alltid kontakta den oberoende hjälplinjen på stödlinjen.se eller på 020-81 91 00. Här kan du få råd, hjälp och stöd angående till spelande.

© Duelz 2021 | Om du har frågor vänligen kontakta oss via e-post support-se@duelz.com eller via Live Chat.

9:23

Vi använder